Послуги

 > 

Ліцензування та промисловість

 > 

(001-12) Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги, встановленого зразка, заповнена належним чином
  2. Заява суб’єкта господарювання про отримання ліцензії встановленого зказка (додаток 1 до Ліцензійних умов)
  3. Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (додаток 2 до Ліцензійних умов)
  4. Відомості про місця провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (додаток 3 до Ліцензійних умов)
  5. Копія паспорта керівника здобувача ліцензії із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби)
  6. Опис документів, доданих до заяви, складений за формою згідно додатку 4 до Ліцензійних умов, у двох примірниках
  7. Документ, що посвідчує особу
  8. РНОКПП
  9. Документ, що підтверджує повноваження (у разі подання заяви та документів уповноваженою особою)
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р. № 5203-VI
  2. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. №222-VII
  3. Закон України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 р. № 2633-IV
  4. Постанова КМУ «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 05.08.2015 р. №609 (із змінами)
  5. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» від 22.03.2017 р. №308
  6. Спільний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України «Про затвердження форми та змісту ліцензії» від 14.07.2015 р., №781/38, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 15.07.2015 р. №848/27293

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:
Особисто, через уповноваженого представника (при наявності документа, який підтверджує повноваження та посвідчує особу) або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення).

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги:
Плата в розмірі 10% від одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом. 
Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення рішення про видачу ліцензії на офіційному веб-сайті органу ліцензування. Несплата за видачу ліцензії протягом зазначеного строку є підставою для анулювання ліцензії.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ ТА ЙОГО РОЗМІР 

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь у Єдиний центр звернень громадян за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 (з мобільного).

Один із зазначених документів:

- Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду;

- Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про відмову у видачі ліцензії; 

- Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про видачу ліцензії.

Орган ліцензування оприлюднює прийняті ним рішення на своєму офіційному веб-сайті на наступний робочий день.