Послуги

 > 

Ліцензування та промисловість

 > 

(001-3) Розширення провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги, встановленого зразка, заповнена належним чином
  2. Заява про розширення провадження господарювання про отримання ліцензії встановленого зразка (додаток 1 до Ліцензійних умов)
  3. Відомості про засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 2 до Ліцензійних умов)
  4. Відомості про місця провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 3 до Ліцензійних умов)
  5. Копія паспорта керівника здобувача ліцензії із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби)
  6. Копія документа, що підтверджує наявність лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або копія договору на виконання таких робіт з лабораторіями інших організацій
  7. Схема мереж, споруд та інших об’єктів, задіяних у провадженні діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затверджена керівником суб’єкта господарювання, із зазначенням точок розмежування (за наявності) з іншими суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення та приладів обліку
  8. Інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 4 до Ліцензійних умов)
  9. Відомість про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення (додаток 5 до Ліцензійних умов) (надається у разі наявності споживачів (населення), які використовують питну воду, послуги водовідведення для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб)
  10. Опис документів, доданих до заяви, складений за формою згідно додатку 6 до Ліцензійних умов, у двох екземплярах
  11. Документ, що посвідчує особу
  12. Документ, що підтверджує повноваження (у разі подання заяви та документів уповноваженою особою)
  13. РНОКПП
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012 р. № 5203-VI
  2. Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 р. № 222-VIIІ
  3. Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" від 10.01.2002 р. № 2918-III
  4. Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 05.08.2015 р. № 609 (із змінами)
  5. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення" від 22.03.2017 р. № 307
  6. Спільний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України "Про затвердження форми та змісту ліцензії" від 14.07.2015 р., № 781/38, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 15.07.2015 р. № 848/27293

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:
Особисто, через уповноваженого представника (при наявності документа, який підтверджує повноваження та посвідчує особу) або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення)

Підстава для одержання адміністративної послуги:
Намір суб'єкта господарювання провадити господарську діяльність з централізованого постачання або водовідведення

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги:
Плата в розмірі 10% від одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом. 
Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення рішення про видачу ліцензії на офіційному веб-сайті органу ліцензування. Несплата за видачу ліцензії протягом зазначеного строку є підставою для анулювання ліцензії.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ ТА ЙОГО РОЗМІР 

При повторному поданні до органу ліцензування здобувачем ліцензії заяви про отримання ліцензії до такої заяви додаються лише ті підтвердні документи, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що є в ліцензійній справі, на момент повторної подачі заяви зберегли свою актуальність.

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь у Єдиний центр звернень громадян за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 (з мобільного).

Один із зазначених документів:

- Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду;

- Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про відмову у видачі ліцензії; 

- Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про видачу ліцензії.

Орган ліцензування оприлюднює прийняті ним рішення на своєму офіційному веб-сайті на наступний робочий день.