Послуги

 > 

Екологія

 > 

(015-2) Погодження «Заяви про наміри» у складі розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» робочого проєкту

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги, встановленого зразка, заповнена належним чином
  2. Проектна документація, що включає: -заяву про наміри у складі розділу оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) за встановленою формою;
  3. - розділ «Оцінка впливу об’єкту чи діяльності на навколишнє середовище», розроблений згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003 проектною організацією, що має відповідну ліцензію на виконання проектних робіт;
  4. - план озеленення території, що включає відомість про озеленення та баланс зелених насаджень за чинними містобудівними нормами;
  5. - копія публікації у місцевих засобах масової інформації «Заяви про наміри» (відповідно до вимог п.1.6 ДБН А.2.2.1-2003), «Заяви про екологічні наслідки діяльності» (відповідно до п.п.1.8, 4.1-4.3 ДБН А.2.2.1-2003);
  6. - інформація про надходження звернень громадян та їх зауважень на заплановану діяльність, що надійшла на вказану у публікації адресу організації (пп. 1.8, 1.9, 1.10 ДБН А.2.2.1-2003);
  7. - протокол проведення громадських обговорень.
  8. Документ, що посвідчує особу
  9. Документ, що підтверджує повноваження особи
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Закон України «Про адміністративні послуги»
  2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
  4. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
  5. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»
  6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», ст. 5
  7. Наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури від 15.12.2003 № 214 «Щодо затвердження ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування»
  8. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 18.12.2003 № 168 «Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля», пункти 1.5.5, 1.5.6, 2.6, 2.11, 2.15, 2.16
  9. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 № 226 «Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України»
  10. Рішення Одеської міської ради від 11.12.2019 № 5450-VIІ «Про затвердження Положення про департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради у новій редакції»
  11. Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 № 4187-VI «Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради» (зі змінами)
  12. Рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 № 6703-VI «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг ОМР, у новій редакції» (зі змінами)

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Особисто, через уповноваженого представника (при наявності документа, який підтверджує повноваження та посвідчує особу) або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення).

Місце звернення:

Документи подаються в Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради за адресою: 65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2-д.

 

Строк дії адміністративної послуги:  до внесення змін або коригування проекту розділу оцінки впливу на навколишнє середовище у складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів промислового та цивільного призначення.

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:

 1. Подання суб'єктом звернення неповного пакету документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, згідно із встановленим вичерпним переліком;
 2. Виявлення у поданих документах недостовірних відомостей;
 3. Невідповідність поданих  документів, вимогам законодавства та нормативам.

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь у Єдиний центр звернень громадян  за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 (з мобільного).

Погодження заяви про намір розділу оцінки впливу на навколишнє середовище у складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів промислового та цивільного призначення, або лист з обґрунтуванням підстав відмови.