Послуги

 > 

Екологія

 > 

(049-7) Видача дозволу на спеціальне водокористування

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги, встановленого зразка, заповнена належним чином
  2. Заява за встановленою формою
  3. Обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення
  4. Опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод
  5. Нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо)
  6. Затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з центрального водопостачання та/або водовідведення)
  7. Копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів)
  8. Документ, що посвідчує особу
  9. Документ, що підтверджує повноваження особи
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Водний кодекс України
  2. Закон України від 19.05.2011 № 3392-VI "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"
  3. Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
  4. Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI "Про адміністративні послуги"
  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 321 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459 "
  6. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 "Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України"
  7. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 № 1100 "Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується"

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Особисто, через уповноваженого представника (при наявності документа, який підтверджує повноваження та посвідчує особу) або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення).

Місце звернення:

Документи подаються в Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради за адресою: 65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2-д.

 

Строк дії адміністративної послуги: короткостроковий (на три роки) або довгостроковий (від трьох до двадцяти п'яти років).

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:  
- подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;
- виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей, невідповідності вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, довгостроковим прогнозам водогосподарських балансів;
- негативний висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, чи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, про можливість здійснення спеціального водокористування.

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь у Єдиний центр звернень громадян  за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 (з мобільного).

Дозвіл на спеціальне водокористування або лист про відмову у видачі дозволу із зазначенням причини відмови з усіма доданими до заяви матеріалами