Послуги

 > 

Інше

 > 

(009-3) Державна реєстрація смерті

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги
  1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги, встановленого зразка, заповнена належним чином
  2. Заява про державну реєстрацію смерті згідно з додатком 19-1 до Правил
  3. Один із документів про смерть:
  4. - або лікарське свідоцтво про смерть (форма № 106/о), форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024;
  5. - або фельдшерська довідка про смерть (форма № 106-1/о), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024;
  6. - або лікарське свідоцтво про перинатальну смерть;
  7. - або рішення суду про оголошення особи померлою;
  8. - або рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час (або за заявою осіб, що були заявниками при розгляді судом справи, а також спадкоємців померлого при поданні рішення суду);
  9. - або повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки України у разі реєстрації смерті осіб, репресованих за рішення несудових та судових органів;
  10. - або повідомлення установи виконання покарань або слідчого ізолятора, надіслане разом з лікарським свідоцтвом про смерть.
  11. Паспорт померлого громадянина України, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства померлого, а також військово-облікові та пільгові документи (за наявності).
  12. Пред'явлення паспортного документу особою, яка звернулася за державною реєстрацією смерті.
 • Форми документів (для попереднього заповнення)
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги
  1. Цивільний кодекс України
  2. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI
  3. Закон України"Про державну реєстрацію актів цивільного стану"
  4. Декрет Кабінету міністрів України «Про державне мито» від 21.01.93 N 7-93
  5. Розпорядження КМУ «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.2014 № 523-р
  6. Постанова КМУ «Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 10.11.2010 № 1025
  7. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» від 22.08.2007 № 1064
  8. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні» від 18.10.2000 № 52/5
  9. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» від 29.08.2018 № 2825/5
  10. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» від 24.07.2008 № 1269/5
  11. Рішення Одеської міської ради «Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради» (зі змінами) від 17.12.2013 р. № 4187-VI
  12. Рішення Одеської міської ради «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції» (зі змінами) від 10.06.2015 р. № 6703-VI

ТИМЧАСОВО НЕ НАДАЄТЬСЯ

Підстава для одержання адміністративної послуги:

Заява родичів померлого, представників органу опіки та піклування, працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров'я, де настала смерть, та інших осіб

Примітки:

1. У разі подання документів складених іноземною мовою, обов’язково додається переклад українською мовою, а також копії паспортного документа іноземця, посвідки на постійне чи тимчасове проживання або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, засвідчені в установленому порядку.

2. Державна реєстрація смерті за заявою, поданою у триденний або п'ятиденний строк, та до закінчення одного року з дня настання смерті, проводиться в день звернення заявника за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем поховання.

У разі настання смерті в дорозі (у поїзді, на судні, в літаку тощо) державна реєстрація смерті може бути проведена в найближчому органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Державна реєстрація смерті осіб, що померли в слідчих ізоляторах або установах виконання покарань, у яких ці особи трималися або відбували покарання, проводиться відділами державної реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання до взяття під варту або засудження осіб чи за місцезнаходженням установи, про що робиться відмітка в графі “Для відміток”.

Державна реєстрація смерті проводиться за місцем проживання заявника у разі: якщо заява надійшла після закінчення одного року з дня настання смерті; встановлення у судовому порядку факту смерті; звернення для реєстрації смерті особи, оголошеної судом померлою.

Якщо заява про державну реєстрацію смерті надійшла після закінчення одного року з дня настання смерті, то державна реєстрація проводиться за наявності лікарського свідоцтва або фельдшерської довідки про смерть встановленої форми на загальних підставах за заявою будь-якої особи, без складання висновку, але після перевірки наявності державної реєстрації смерті за місцем настання смерті, за місцем останнього проживання померлого, за місцем поховання чи виявлення трупа або за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян).

3. У разі неотримання суб'єктом звернення свідоцтва, витягу чи письмової відмови у проведенні державної реєстрації смерті протягом одного місяця з дня їх надходження до Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради, вони повертаються на підставі акта приймання-передавання до відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану для зберігання та подальшої видачі суб'єкту звернення відділом державної реєстрації актів цивільного стану.
Письмову відмову в проведенні державної реєстрації акту цивільного стану відповідний відділ державної реєстрації актів цивільного стану надсилає заявнику не пізніше наступного робочого дня після її повернення Центром надання адміністративних послуг Одеської міської ради.

Місце звернення:

Документи подаються в Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, пр-т Добровольського, 106

Строк дії адміністративної послуги: -

Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь у Єдиний центр звернень громадян за номером 15-35 (зі стаціонарного телефону) або (048)705-55-55 (з мобільного).

Результат надання адміністративної послуги:

- свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання;

- відмова у проведенні державної реєстрації смерті.

Вичерпний перелік відмов:

1. Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України.
2. Державна реєстрація повинна проводитись в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану.
3. За державною реєстрацією звернулась недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень.

 

ТИМЧАСОВО НЕ НАДАЄТЬСЯ.